wersja polska


Dziedziny specjalistyczne


Oferujemy Państwu tłumaczenie tekstów specjalistycznych z następujących dziedzin:

  • gospodarka
  • przemysl
  • reklama
  • marketing
  • public relations
  • zagadnienia finansowe
  • nauki kulturowo-społeczne
  • dokumenty urzędowe
  • świadectwa szkolne i dyplomy