Ihr Ti
Ihrjhdejh Untertitel

Realizacja tłumaczeń

Tutaj dowiesz się szczegółów na temat przyjmowania i opracowywania przez nas danego przez Ciebie zlecenia:


𒊹 Zlecenia tłumaczeń można składać drogą pocztową, faksem, e-mailem lub osobiście. Czas wykonania zlecenia odbywa się zawsze w możliwie krótkim czasie, ale uwarunkowany jest zawsze od aktualnej sytuacji. Szczególnie pilne zamówienia mogą być realizowane natychmiast za dodatkową opłatą. W przypadku trudności w dotrzymaniu pilnych teminów zastrzega się prawo do współpracy z innymi tłumaczami.

𒊹 Ceny w oparciu o niemiecką ustawę o wynagrodzeniach i odszkodowaniach w wymiarze sprawiedliwości (JVEG ). Rozliczenie odbywa się na podstawie normowanych linijek po 55 znaków w wierszu.  Za usługi, które wykraczają poza samo tłumaczenie (np. dostosowanie formatu), naliczana będzie dopłata w zależności od czasu i nakładu pracy. Poświadczenia wykonanych przeze mnie tłumaczeń są bezpłatne.

𒊹 Zasada czterech oczu (tłumaczenia są rewidowane przez innego tłumacza specjalizującego się w danej dziedzinie).

𒊹 Warunki płatności: Płatność gotówką, faktura lub płatność z góry. O ile nie uzgodniono inaczej, faktury są płatne natychmiast i bez potrąceń.

𒊹 Tłumaczenia wykonywane są zgodnie z moją najlepszą wiedzą i sumieniem odpowiednio do normy jakości ISO 17100.

𒊹 Właścicielem praw autorskich jest tłumacz.

𒊹 Przetłumaczone teksty powinny zostać
niezwłocznie sprawdzone przez klienta, zwłaszcza pod kątem ważnych danych. Wszelkie błędy zostaną niezwłocznie i bezpłatnie skorygowane. Dalej idąca odpowiedzialność jest wykluczona, z wyjątkiem przypadków umyślnego działania lub rażącego zaniedbania.

𒊹 Ochrona Państwa danych osobowych jest dla mnie szczególnie ważna. Dlatego też przetwarzam Państwa dane zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności nie przekazuję ich bez upoważnienia osobom trzecim.  W razie potrzeby chętnie złożę wykraczające poza zakres zwyczajowy oświadczenie o zachowaniu tajemnicy.

E-Mail
Anruf